Webbshoppar och CRM-system

Handla

För den som vill driva en webbshop finns det ett stort antal programvaror och script att välja mellan. Den som vill ha en standardiserad lösning kan till exempel använda sig av Shopify eller Wix, och den som vill ha större möjligheter att anpassa webbshoppen efter eget tycke kan i stället välja WooCommerce eller Magento. De har alla sina respektive för- och nackdelar och vilket system som man ska använda sig av beror helt och hållet på den enskilda webbshoppen. Det finns inte någon “one-fits-all” vid val av system för webbshoppar.

E-handelssystemen och kunderna

Vad som är kännetecknande för de flesta e-handelssystem är att de är mycket skickliga på att hantera produkter och beställningar. Emellertid är de betydligt sämre på att hantera kunder. Generellt behärskar e-handelssystemen endast att skicka ut en orderbekräftelse och ett kvitto till kunden. Detta är självfallet en brist då det är möjligt att göra så mycket mer med den information som finns om kunderna i webbplatsens databas.

CRM-system på webben

Lösningen på de impotenta e-handelssystemen, vad avser kundhantering, är att integrera webbshoppen med ett fristående CRM-system. Genom att använda sig av ett CRM system får man en helt annan och bättre överblick över såväl befintliga som presumtiva kunder. I ett professionellt CRM-system är det möjligt att följa varje enskild interaktion med de personer och företag som finns registrerade i CRM-systemet. Varje enskilt köp framgår liksom varje enskilt meddelande som har skickats eller tagits emot.

Med stöd av den data som finns i CRM-systemet blir det betydligt enklare att skapa effektiva marknadsföringskampanjer. Man kan till exempel skapa ett visst erbjudande till den som endast är en presumtiv kund, och ett helt annat erbjudande till de kunder som har köpt en specifik produkt. Ett CRM-system är helt enkelt ett oundgängligt verktyg för den som vill driva en webbshop och använda sig av den data som finns om kunderna på ett effektivt sätt.